Samlingen av urklipp ur musiktidskrifter

Samlingens material i formatet

Mikrofilmad

Samlingen av urklipp ur musiktidskrifter innehåller musikartiklar som publicerats i inhemska tidningar under åren 1918–1950.

Beskrivning av samling

Samlingen av urklipp ur musiktidskrifter innehåller musikartiklar som publicerats i inhemska tidningar under åren 1918–1950. Du kan läsa den mikrofilmade samlingen i Norra salen.

Materialtyp

tidningsurklipp

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Finland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Med mikrofilmsläsare