Samlingen av orientaliska handskrifter

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Samlingen av orientaliska handskrifter innehåller bl.a. handskrifter på arabiska, persiska och turkiska.

Beskrivning av samling

Samlingen av orientaliska handskrifter innehåller bl.a. handskrifter på arabiska, persiska och turkiska.

Samlingen grundar sig på forskningsresenären G. A. Wallins (1811–1852) handskrifter han skaffade under resor i Arabien. Wallins dagböcker, anteckningar och annat material ingår i privatarkiven. I samlingen ingår också G. J. Ramstedts (1873–1950) material, så som mongoliska handskrifter. Samlingen är till sitt material mångsidig och innehåller papyrus, pergament och skrifter som gjorts på palmblad och lerbitar.  I samlingen ingår dessutom handskrifter som C. G. E. Mannerheim (1867–1951) hade med sig från sin Asienresa, vilka finns i biblioteket som Finsk-Ugriska sällskapets deposition. Dessa får användas endast med sällskapets tillstånd.

Samlingsspråk

Materialtyp

Handskrifter

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen