Huvudsamling
Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Samlingen av orientaliska handskrifter innehåller bl.a. handskrifter på arabiska, persiska och turkiska. Samlingen grundar sig på forskningsresenären G. A. Wallins (1811–1852) handskrifter han skaffade under resor i Arabien. Wallins dagböcker, anteckningar och annat material ingår i privatarkiven. I samlingen ingår också G. J. Ramstedts (1873–1950) material, så som mongoliska handskrifter. Samlingen är till sitt material mångsidig och innehåller papyrus, pergament och skrifter som gjorts på palmblad och lerbitar.  I samlingen ingår dessutom handskrifter som C. G. E. Mannerheim (1867–1951) hade med sig från sin Asienresa, vilka finns i biblioteket som Finsk-Ugriska sällskapets deposition. Dessa får användas endast med sällskapets tillstånd.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
Materialtyp
  • handskrifter
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: