Russica

Samlingens material i formatet

Analog

Russica-samlingen innehåller i huvudsak tysk-, fransk- och engelskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryss

Beskrivning av samling

Russica-samlingen innehåller i huvudsak tysk-, fransk- och engelskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

En gång i tiden separerade man på biblioteket den del av litteratur som publicerats i Ryssland på västeuropeiska språk som bedömdes vara till nytta för forskningen vid universitetet. Denna del katalogiserades i humanistiska samlingen. Av det övriga materialet, som ansågs vara mindre viktigt, bildades Russica-samlingen.

I Russica-samlingen ingår bland annat vetenskaplig litteratur, skönlitteratur, läroböcker, kalendrar, verksamhetsberättelser, andakts- och psalmböcker, statistik samt småtryck av officiell natur. Av samlingens 19 000 publikationstitlar har 5 000 katalogiserats.

Russica-samlingen omfattar 16 193 publikationer på tyska, 1 770 på franska, 385 på latin, 231 på engelska, 114 på grekiska, 74 på italienska, 43 på esperanto och 12 på andra språk.

I lagret har samlingen ordnats i två systematiska klasser, av vilka den ena innehåller samlingens katalogiserade del och den andra den okatalogiserade delen. Det finns en separat katalog över de tidningar som ingår i samlingen. Dessa finns i anslutning till tidningarna i den humanistiska samlingen.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Böcker
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Asien Europa Östeuropa Ryssland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen