Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Russica-samlingen innehåller i huvudsak tysk-, fransk- och engelskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

En gång i tiden separerade man på biblioteket den del av litteratur som publicerats i Ryssland på västeuropeiska språk som bedömdes vara till nytta för forskningen vid universitetet. Denna del katalogiserades i humanistiska samlingen. Av det övriga materialet, som ansågs vara mindre viktigt, bildades Russica-samlingen.

I Russica-samlingen ingår bland annat vetenskaplig litteratur, skönlitteratur, läroböcker, kalendrar, verksamhetsberättelser, andakts- och psalmböcker, statistik samt småtryck av officiell natur. Av samlingens 19 000 publikationstitlar har 5 000 katalogiserats.

Russica-samlingen omfattar 16 193 publikationer på tyska, 1 770 på franska, 385 på latin, 231 på engelska, 114 på grekiska, 74 på italienska, 43 på esperanto och 12 på andra språk.

I lagret har samlingen ordnats i två systematiska klasser, av vilka den ena innehåller samlingens katalogiserade del och den andra den okatalogiserade delen. Det finns en separat katalog över de tidningar som ingår i samlingen. Dessa finns i anslutning till tidningarna i den humanistiska samlingen.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingens katalogiserade del ingår i det alfabetiska kortregistret som finns i Specialläsesalen.

Det finns en separat katalog över de tidningar som ingår i samlingen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck
Signum
H Russica
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord