Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Professor Richard Faltin (1835–1918) var en tyskfödd organist, kapellmästare, musikpedagog och tonsättare. Han fungerade bl.a. som musiklärare vid Helsingfors universitet och som kapellmästare vid Finländska operan. Professorstiteln erhöll han 1896.

Hans vetenskapliga bibliotek, över 1 000 volymer, innehåller musikvetenskaplig litteratur, tidskrifter (med humanistiska samlingens signum P-3981–P-4010), musikalier samt konsertprogram från åren 1850–1917.

Litteraturen är på tyska. Boksamlingen omfattar ämnena musikteori, läroböcker, musikhistoria, sång samt handböcker i piano- och orgelspel. Till det mest centrala materialet i notsamlingen hör oratorier, operor, körsånger, sångböcker och psalmböcker. Endast böckerna har katalogiserats i databasen, inte notsamlingen. Det finns en maskinskriven katalog över samlingen.

Flera av verken har försetts med Faltins exlibris, som designades av Ester Hjelt-Cajanus 1904.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Endast böckerna har katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst.
Det finns en maskinskriven katalog över hela samlingen (i specialläsesalen).
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • noter och musikalier
Signum
H 881.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: