Richard Faltins samling

Samlingens material i formatet

Analog

Richard Faltins samling innehåller musikvetenskaplig litteratur, tidskrifter, musikalier samt konsertprogram från åren 1850–1917.

Beskrivning av samling

Professor Richard Faltin (1835–1918) var en tyskfödd organist, kapellmästare, musikpedagog och tonsättare. Han fungerade bl.a. som musiklärare vid Helsingfors universitet och som kapellmästare vid Finländska operan. Professorstiteln erhöll han 1896.

Hans vetenskapliga bibliotek, över 1 000 volymer, innehåller musikvetenskaplig litteratur, tidskrifter (med humanistiska samlingens signum P-3981–P-4010), musikalier samt konsertprogram från åren 1850–1917.

Litteraturen är på tyska. Boksamlingen omfattar ämnena musikteori, läroböcker, musikhistoria, sång samt handböcker i piano- och orgelspel. Till det mest centrala materialet i notsamlingen hör oratorier, operor, körsånger, sångböcker och psalmböcker. Endast böckerna har katalogiserats i databasen, inte notsamlingen. Det finns en maskinskriven katalog över samlingen.

Flera av verken har försetts med Faltins exlibris, som designades av Ester Hjelt-Cajanus 1904.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker
noter och musikalier

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Europa

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen

Ämnesområden