Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Reklamljudinspelningarna innehåller finländska talreklamer samt reklammusik i huvudsak från och med 1981, men i samlingen ingår även särskilt reklammusik från och med 1960-talet. Samlingen innehåller ljudinspelningar som gjorts för radio-, butiks- o.d. ljudreklam samt ljudinspelningar som företag har delat ut i marknadsföringssyfte. Du kan få digitala kopior av ljudinspelningarna som du kan lyssna på i Musikbibliotekets lyssningsrum.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Ljudinspelning
Materialtyp
  • musikinspelningar
  • röstinspelningar
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
Nationella ljudinspelningsarkivet
Nationalbiblioteket
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord