Huvudsamling
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Till raritetssamlingen har speciellt värdefulla böcker och tidskrifter ur humanistiska samlingen valts ut. Samlingens äldsta del, signum Rar., har samlats under 1920–1930-talen och omfattar 252 verk. Den andra delen, signum R., omfattar cirka 900 verk som har samlats ur den humanistiska samlingen från och med 1970-talet. R.-samlingen kompletteras fortsättningsvis genom urval.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Samlingen finns beskriven i Helka-databasen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Aikakauslehdet
Signum
H R., H Rar.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: