Raritetssamlingen

Samlingens material i formatet

Analog

Till raritetssamlingen har speciellt värdefulla böcker och tidskrifter ur humanistiska samlingen valts ut.

Beskrivning av samling

Till raritetssamlingen har speciellt värdefulla böcker och tidskrifter ur humanistiska samlingen valts ut. Samlingens äldsta del, signum Rar., har samlats under 1920–1930-talen och omfattar 252 verk. Den andra delen, signum R., omfattar cirka 900 verk som har samlats ur den humanistiska samlingen från och med 1970-talet. R.-samlingen kompletteras fortsättningsvis genom urval.

Materialtyp

Böcker
tidskrifter

Accessionsstatus

Kumulativ

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen