Huvudsamling
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Privatbibliotek som förvaras som separata helheter.

Katalog/referensdatabas
 • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Se underordnade samlingar.
Samlingens material i formatet
 • Analog
 • Digitaliserad
Några underordnade samlingar har delvis digitaliserats (se underordnade samlingar).
Materialtyp
 • Böcker
 • Tidningar
 • Aikakauslehdet
 • Småtryck
 • Kartor
 • Bilder
 • affischer
 • noter och musikalier
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-