Privatbibliotek som förvaras som separata helheter

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Privatbibliotek som förvaras som separata helheter.

Beskrivning av samling

Privatbibliotek som förvaras som separata helheter.

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck
Kartor
Bilder
affischer
noter och musikalier

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen