Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I privatarkivens samlingar finns sammanlagt ca 750 person-, släkt- och samfundsarkiv. Samlingen innehåller privatarkiv av personer från finländsk lärdoms- och bildningshistoria samt av samhällspåverkare och kulturpersonligheter. Kopplingen till det akademiska samfundet framgår av samlingens innehåll i och med att biblioteket som en del av Helsingfors universitet har sett det som sin uppgift att bevara material om det egna universitetet samt dess lärare, forskare och tjänstemän. Av fackområdena är undervisningssektorn, kompositörerna, författarna, konstnärerna och också bibliotekarierna mycket väl representerade. Släkt- och herrgårdsarkiven bildar en betydande och kulturhistoriskt intressant materialhelhet från olika århundraden. Liksom personarkiven omfattar samlingens samfundsarkiv bl.a. vetenskap, religion och konst. I handskriftssamlingen finns i form av depositioner arkiv från Helsingfors universitets studentnationer.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
Förteckningar i specialläsesalen
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • handskrifter
  • arkiv
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord