Privatarkiv

Samlingens material i formatet

Analog

I privatarkivens samlingar finns sammanlagt över 900 person-, släkt- och samfundsarkiv.

Beskrivning av samling

I privatarkivens samlingar finns sammanlagt över 900 person-, släkt- och samfundsarkiv. Samlingen innehåller privatarkiv av personer från finländsk ideé-, lärdoms- och bildningshistoria samt av samhällspåverkare och kulturpersonligheter. Kopplingen till det akademiska samfundet framgår av samlingens innehåll i och med att biblioteket som en del av Helsingfors universitet har sett det som sin uppgift att bevara material om det egna universitetet samt dess lärare, forskare och tjänstemän. Av fackområdena är undervisningssektorn, kompositörerna, författarna, konstnärerna och också bibliotekarierna mycket väl representerade. Släkt- och herrgårdsarkiven bildar en betydande och kulturhistoriskt intressant materialhelhet från olika århundraden. Liksom personarkiven omfattar samlingens samfundsarkiv bl.a. vetenskap, religion och konst. I handskriftssamlingen finns i form av depositioner arkiv från Helsingfors universitets studentnationer.

Samlingsspråk

Materialtyp

arkiv
Handskrifter

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen