Principer för materialanskaffning

Vi utvecklar våra samlingar i bred omfattning genom att förutse behoven inom forskningen. Inom anskaffningen ligger fokus på historiska vetenskaper, filosofi, forskning om Ryssland och Östeuropa, litteraturforskning och musikforskning.

Val av material

Det material som väljs till våra samlingar är vetenskapligt högkvalitativt och har ett bestående värde med tanke på forskningen.

Vid val av material:

  • arbetar vi långsiktigt för att skapa en samling och förutse forskarsamhällets informationsbehov
  • betonar vi källmaterial vid anskaffningar
  • skaffar vi forskningslitteratur på centrala västerländska och slaviska språk
  • skaffar vi i regel ny forskningslitteratur på originalspråk

Anskaffningsförslag

Saknas det material du söker i Nationalbibliotekets samling? Du kan lämna ett anskaffningsförslag till oss med vidstående formulär.

Materialdonation

Nationalbiblioteket tar emot materialdonationer endast på mycket välmotiverade grunder. Allt mottaget material är utan undantag kulturhistoriskt värdefullt. Mottagning av donationer övervägs alltid från fall till fall med hänsyn till bibliotekets verksamhetsresurser.

Följande faktorer inverkar på mottagandet:

  • Materialets lämplighet i förhållande till Nationalbibliotekets samlingsprofil
  • Materialets skick
  • Bibliotekets tillgängliga resurser

Till Nationalsamlingen tar biblioteket emot donationer av publikationer som saknas i samlingen och som är i gott skick (böcker, tidningar, kartor, musiktryck och småtryck) samt till Nationella ljudinspelningsarkivet finländska ljudinspelningar som saknas i det.

Mer information om materialanskaffning och -donationer:

 

Bibliotekets kundtjänst
+358 (0)2941 23196
Nationalbiblioteket