Persica

Samlingens material i formatet

Analog

Persica-samlingen innehåller persiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i det ryska rikets område åren 1828–1917.

Beskrivning av samling

Persica-samlingen innehåller persiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i det ryska rikets område åren 1828–1917. Samlingen är liten och innehåller bara 50 volymer, i huvudsak klassisk, mystikbetonad persisk poesi. I samlingen finns också läroböcker och verk om koranforskning samt nummer av en tidskrift.

Tillsammans med Arabica-, Caucasica- och Turcica-samlingarna utgör Persica en betydande samling islamisk litteratur som tryckts i Ryssland.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker
tidskrifter

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Sydasien Östeuropa Ryssland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen