Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Persica-samlingen innehåller persiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i det ryska rikets område åren 1828–1917. Samlingen är liten och innehåller bara 50 volymer, i huvudsak klassisk, mystikbetonad persisk poesi. I samlingen finns också läroböcker och verk om koranforskning samt nummer av en tidskrift.

Tillsammans med Arabica-, Caucasica- och Turcica-samlingarna utgör Persica en betydande samling islamisk litteratur som tryckts i Ryssland.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
Ett alfabetiskt kortregister finns i specialläsesalen.

Tryckt katalog digitaliserad i Doria (se länken under).
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Aikakauslehdet
Signum
H Persica
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
Index terms: 
Nyckelord