Övriga material i Nationalsamlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Mikrofilmad

I Nationalsamlingen ingår ett antal mindre delsamlingar och materialgrupper som inte länge utökas aktivt.

Beskrivning av samling

I Nationalsamlingen ingår ett antal mindre delsamlingar och materialgrupper som inte länge utökas aktivt. Till dessa hör till exempel urklippssamlingarna, skillingtryckssamlingen och kopiesamlingen.

Materialtyp

Böcker
Småtryck
tidningsurklipp

Accessionsstatus

Avslutad