Huvudsamling
Denna är huvudsamlingen
Parent collection
Har ingen överordnad samling
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Nationella ljudinspelningsarkivet är landets största officiella ljudinspelningsarkiv. I det har samlats största delen av de utgivna finländska ljudinspelningarna från och med år 1901. Till arkivet hör också flera unika musiksamlingar som skaffats från privata aktörer.

Nationella ljudinspelningsarkivet utökas med lagstadgade friexemplar samt genom köp och donationer. Arkivet innehåller både musik- och talinspelningar.

Du kan få kopior av ljudinspelningarna som du kan lyssna på i Musikbibliotekets lyssningsrum. Uppgifter om musikinspelningarna finns i Viola-databasen och uppgifter om talinspelningarna i Fennica-databasen.

Katalog/referensdatabas
 • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
 • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingens material i formatet
 • Analog
 • Digital
 • Digitaliserad
 • Ljudinspelning
Materialtyp
 • nätmaterial
 • musikinspelningar
 • röstinspelningar
 • noter och musikalier
 • tidningsurklipp
 • arkiv