Nationalsamlingens småtryckssamling

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Småtryckssamlingen består av publikationer som anknyter till olika samfunds och organisationers verksamhet, till exempel utställningskataloger och reklam.

Beskrivning av samling

Småtryckssamlingen består av publikationer som anknyter till olika samfunds och organisationers verksamhet, till exempel utställningskataloger och reklam. I samlingen ingår också publikationer som anknyter till information, som broschyrer, anvisningar, utredningar, tillkännagivanden, verksamhetsprogram, handböcker, inbjudningar, tidtabeller, program, produktbroschyrer, planschverk, prislistor och telefonkataloger. Materialet härstammar från 1800-talet fram till dags dato och samlingen utökas kontinuerligt. (Urval ur samlingen finns också digitaliserade i publikationsarkivet Doria.)

Småtryckssamlingen har ordnats i grupper enligt ämne. I samlingen ingår också helheter som skapats utifrån publikationstyp, som verksamhetsberättelser, reklam, produktprislistor, exlibris och affischer.

Vid beställning av småtryck är det viktigt att uppge utgivarens namn, utgivningsår eller utgivningsdecennium, utgivarens bransch samt utgivarens hemort eller den ort där denne verkar eller har verkat. Källuppgifter kan också anges.

Materialen levereras för forskare till specialläsesalen.

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Kumulativ