Huvudsamling
Parent collection
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Småtryckssamlingen består av publikationer som anknyter till olika samfunds och organisationers verksamhet, t.ex. handböcker, anvisningar, utredningar, verksamhetsprogram, inbjudningar, utställningskataloger, tidtabeller och telefonkataloger. I samlingen ingår också publikationer som anknyter till information, som broschyrer, tillkännagivanden, program, reklam, produktbroschyrer, planschverk och prislistor.  Materialet härstammar från 1800-talet (1810?) fram till dags dato och samlingen utökas kontinuerligt. (Urval ur samlingen finns också digitaliserade i publikationsarkivet Doria.)

Småtryckssamlingen har ordnats i grupper enligt ämne. I samlingen ingår också helheter som skapats utifrån publikationstyp, som verksamhetsberättelser, reklam, produktprislistor, exlibris och affischer.

Vid beställning av småtryck är det viktigt att uppge utgivarens namn, utgivningsår eller utgivningsdecennium, utgivarens bransch samt utgivarens hemort eller den ort där denne verkar eller har verkat. Källuppgifter kan också anges.

Materialen levereras för forskare till Fennica-läsesalen. Till specialläsesalen levereras material som har tryckts före 1944 samt material som levereras i arkivlådor för användning.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har inte katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
Materialtyp
  • Småtryck