Nationalsamlingens musikaliesamling

Samlingens material i formatet

Analog
Digital

I Nationalsamlingens notsamling ingår inhemska noter inom konst- och populärmusik från och med 1801.

Beskrivning av samling

I Nationalsamlingens notsamling ingår inhemska noter inom konst- och populärmusik från och med 1801.

En del av noterna har publicerats på nätet. Samlingen med noter på nätet utökas inom ramen för lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial. Nätmaterialet utökas genom insamling från internet med hjälp av program samt med materialöverlåtelser från nätutgivare. Det material som samlats med hjälp av program sparas i Finländska webbarkivet och det material som erhållits genom överlåtelser sparas i Varia-tjänsten. Båda tjänsterna kan användas på dataterminaler för friexemplar.

Samlingsspråk

Materialtyp

noter och musikalier

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens geografiska omfattning

Finland