Huvudsamling
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I Nationalsamlingens notsamling ingår inhemska noter inom konst- och populärmusik från och med 1801.

En del av noterna har publicerats på nätet. Samlingen med noter på nätet utökas inom ramen för lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial. Nätmaterialet utökas genom insamling från internet med hjälp av program samt med materialöverlåtelser från nätutgivare. Det material som samlats med hjälp av program sparas i Finländska webbarkivet och det material som erhållits genom överlåtelser sparas i Varia-tjänsten. Båda tjänsterna kan användas på dataterminaler för friexemplar.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
De inhemska noterna finns beskrivna i Nationalbibliotekets söktjänst från och med 1977. Uppgifter om de noter som publicerats åren 1801–1976 finns i musikbibliotekets notkartotek på 1:a våningen i Fabiania. Notkartoteket är också digitaliserad, se Doria-databas.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digital
Materialtyp
  • noter och musikalier
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
Nationalsamlingen
Kansalliskirjasto
Nationella ljudinspelningsarkivet
Nationalbiblioteket
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
Index terms: