Nationalsamlingens kartsamling

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

I Nationalsamlingens kartsamling ingår kartor, kartserier och kartverk från slutet av 1500-talet fram till dags dato.

Beskrivning av samling

I Nationalsamlingens kartsamling ingår kartor, kartserier och kartverk från slutet av 1500-talet fram till dags dato. Samlingen innehåller cirka 90 000 kartblad. Till de äldsta kartbladen i samlingen hör utomlands tryckta generalkartor som inkluderar Finland samt kartor över Finland från 1600-talet.

Kartor har erhållits som friexemplar från början av 1800-talet. Från början av 1900-talet har samlingen utökats med tryckta kartor i nästan fullständig omfattning. De senaste åren har kartsamlingen kompletterats genom donationer och köp.

Materialtyp

Kartor

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens geografiska omfattning

Finland