Huvudsamling
Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I Nationalsamlingens kartsamling ingår kartor, kartserier och kartverk från slutet av 1500-talet fram till dags dato. Samlingen innehåller cirka 90 000 kartblad. Till de äldsta kartbladen i samlingen hör utomlands tryckta generalkartor som inkluderar Finland samt kartor över Finland från 1600-talet.

Kartor har erhållits som friexemplar från början av 1800-talet. Från början av 1900-talet har samlingen utökats med tryckta kartor i nästan fullständig omfattning. De senaste åren har kartsamlingen kompletterats genom donationer och köp.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Kartorna och kartverken i Nationalsamlingen har från och med 1967 katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst. Även kartmaterial som är äldre än så har till största delen katalogiserats, men vid beställning ska man även använda indexkartor och kartoteket över Nationalsamlingen (–1973).
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Kartor