Nationalsamlingens bildsamling

Samlingens material i formatet

Analog

Nationalsamlingens bildsamling innehåller i huvudsak inhemska tryckta bilder som erhållits som friexemplar från boktryckerier.

Beskrivning av samling

Nationalsamlingens bildsamling innehåller i huvudsak inhemska tryckta bilder som erhållits som friexemplar från boktryckerier. Samlingen består till övervägande del av porträtt, landskapsbilder, konstreproduktioner och skolplanscher. Utöver enskilda bilder innehåller samlingen även bildportföljer, album och bilderböcker. Därtill innehåller samlingen en liten mängd originalgrafik, teckningar, akvareller och råkopior.

Samlingen har vid olika tidpunkter utökats med bilder, även utländskt material, som erhållits som donationer. I samlingen finns också ett antal bilder vars tryckuppgifter och bildtexter är på ryska.

De äldsta bilderna härstammar från sekelskiftet mellan 1600- och 1700-talet. Tidsmässigt ligger tonvikten dock på 1800-talet och början av 1900-talet.

Materialtyp

Bilder

Accessionsstatus

Kontinuerlig