Nationalsamlingen

Samlingens material i formatet

Ljudinspelning
Analog
Digital
Digitaliserad
Mikrofilmad

Nationalsamlingen är en arkivsamling över den nationella publikationsproduktionen. Utökningen och förvaringen av samlingen är lagstadgad.

Beskrivning av samling

Nationalsamlingen är en arkivsamling över den nationella publikationsproduktionen. Utökningen och förvaringen av samlingen är lagstadgad. I samlingen sparas tryckalster, video- och ljudinspelningar som erhålls som friexemplar och som är avsedda att spridas till allmänheten i Finland samt inhemskt nät- och e-material.

Nationalsamlingen innehåller tryckt material från början av 1800-talet fram till dags dato. När det gäller tiden före friexemplarslagen från år 1919 är samlingen sannolikt vår mest fullständiga arkivsamling av tryckalster i Finland. I slutet av 1900-talet och på 2000-talet har rätten till friexemplar börjat omfatta nya slags material: video- och ljudinspelningar har sparats i Nationalsamlingen med stöd av en lag som trädde i kraft 1981 och nätmaterial med stöd av en lag som trädde i kraft i början av 2008.

 I Nationalsamlingen ingår dessutom utländskt material som är finskspråkigt, publicerat av finländare eller som handlar om Finland (s.k. utlandsfennica).

Nationalsamlingen erbjuder mångsidiga källmaterial och informationskällor till forskare och andra som är intresserade av Finlands historia, språk, kultur och samhälle.

Nationalsamlingens betydelse för forskning och informationssökning betonas särskilt när det gäller material som inte förvaras av andra instanser eller som inte skaffas någon annanstans. Till svårtillgänglig s.k. grå litteratur hör till exempel olika icke-kommersiella publikationer (som rapporter, betänkanden, seminarie- och konferenspublikationer, tekniska bestämmelser och rekommendationer, officiella publikationer, näringslivets publikationer och småtryck) samt publikationer med små upplagor (som publikationer som ges ut på eget förlag och en del av den vetenskapliga litteraturen).

Materialtyp

tidskrifter
AV-material
e-material (born-digital)
affischer
Kartor
Böcker
Bilder
tidningsurklipp
multimedia
musikinspelningar
noter och musikalier
Småtryck
röstinspelningar
Tidningar
nätmaterial

Accessionsstatus

Kontinuerlig