Huvudsamling
Parent collection
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Till Namibia-samlingen hör litteratur som utkommit på före detta Ovambolands, nuvarande Namibias, språk, drygt 400 publikationer från 1876 fram till 1980-talet. Namibia-samlingen innehåller i huvudsak religiös litteratur, men också handböcker i lokala språk, som ABC-böcker, grammatikböcker och andra läroböcker, skönlitteratur, sagor och berättelser. I samlingen finns också tidskrifter.

Grunden till Namibias nationallitteratur har skapats av finländska missionärer från och med 1870-talet. Böckerna trycktes i Finland fram till början av 1900-talet. Den första publicerade boken är Pietari Kurvinens Abc-bok på ndonga, ABD Moshindonga, från 1876. Missionärerna fick en egen tryckpress till Oniipa 1901, men böcker trycktes också i Finland, ibland i London och även i Kapstaden. De första böckerna som trycktes i Oniipa var katekeserna på ndonga och uukuanjama från 1902. Finländska missionärer har publicerat litteratur på ndonga i över 100 år.

I Namibia-samlingen ingår inte finskspråkiga litteratur om missionsarbete och förhållandena i Ovamboland och Namibia som har publicerats i Finland.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Uppgifter om det äldsta Namibia-materialet finns i kartoteket över Nationalsamlingen. Från och med 1970-talet har materialet katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Aikakauslehdet
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
Nationalsamlingen
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: