Musiktidskrifternas urklippssamling

Samlingens material i formatet

Analog
Mikrofilmad

I Musiktidskrifternas urklippssamling ingår artiklar om den finländska musikens historia från slutet av 1910-talet till början av 2000-talet.

Beskrivning av samling

I Musiktidskrifternas urklippssamling ingår artiklar om den finländska musikens historia från slutet av 1910-talet till början av 2000-talet.

Materialtyp

tidningsurklipp

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Finland