Music Finlands tidningsurklippssamling

Samlingens material i formatet

Analog

Music Finlands tidningsurklippssamling innehåller artiklar om finländska tonsättare och deras verk från 1960-talet fram till 2000-talet.

Beskrivning av samling

Music Finlands tidningsurklippssamling innehåller artiklar om finländska tonsättare och deras verk från 1960-talet fram till 2000-talet.

Du kan läsa artiklar i samlingen genom att beställa dem till läsesalen utifrån tonsättarens namn.

Materialtyp

tidningsurklipp
arkiv

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Finland

Ämnesområden