Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Monrepos herrgårds bibliotek samlades ursprungligen i Sankt Petersburg av Strasbourgfödde Ludwig Heinrich von Nicolay (1737–1820) och dennes son Paul von Nicolay (1776–1866). Biblioteket innehåller i huvudsak litteratur från 1700-talet och början av 1800-talet. I det upplysningspräglade biblioteket finns även romantiken och den sentimentala strömningen som började i slutet av 1700-talet representerade. Samlingen består av ett allmäneuropeiskt ”arts et lettres”-bibliotek som samlats i Ryssland och den återspeglar både tidstypiska fenomen och ägarens litterära intressen.

Över hälften av böckerna i samlingen är på franska, omkring en femtedel på tyska, och det finns även rikligt med litteratur på engelska, italienska och holländska.

Biblioteket donades till Helsingfors universitet under första världskriget.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Katalog:
Bibliothèque de Monrepos. Catalogue alphabétique. S.l. & a. 547 tidningar. Handskriven.

Samlingen finns beskriven i Nationalbibliotekets söktjänst.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Aikakauslehdet
  • Kartor
  • Bilder