Monrepos herrgårds bibliotek

Samlingens material i formatet

Analog

Biblioteket innehåller litteratur från 1700-talet och början av 1800-talet.

Beskrivning av samling

Monrepos herrgårds bibliotek samlades ursprungligen i Sankt Petersburg av Strasbourgfödde Ludwig Heinrich von Nicolay (1737–1820) och dennes son Paul von Nicolay (1776–1866). Biblioteket innehåller i huvudsak litteratur från 1700-talet och början av 1800-talet. I det upplysningspräglade biblioteket finns även romantiken och den sentimentala strömningen som började i slutet av 1700-talet representerade. Samlingen består av ett allmäneuropeiskt ”arts et lettres”-bibliotek som samlats i Ryssland och den återspeglar både tidstypiska fenomen och ägarens litterära intressen.

Över hälften av böckerna i samlingen är på franska, omkring en femtedel på tyska, och det finns även rikligt med litteratur på engelska, italienska och holländska.

Biblioteket donades till Helsingfors universitet under första världskriget.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Kartor
Böcker
Bilder

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Europa Östeuropa Ryssland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen