Miscellanea-samlingarna

Samlingens material i formatet

Analog

Miscellanea-samlingarna omfattar två samlingar som har bildats av samlingsband. Banden har sammanbundits av små publikationer.

Beskrivning av samling

Miscellanea-samlingarna omfattar två samlingar som har bildats av samlingsband. Banden har sammanbundits av små publikationer. Miscellanea-samlingen inkluderar 823 volymer med totalt 5 570 publikationer och Miscellanea-Korff-samlingen 375 volymer med totalt 2 120 publikationer. Litteraturen härstammar från 1500-talet och framåt, merparten från 1700-talet. Till innehållet omfattar samlingarna nästa alla discipliner, och de innehåller såväl litteratur om religiösa tvistefrågor, politik, krig, filosofi, juridik och erotica som vetenskapliga publikationer och bl.a. praktiska handböcker. Ungefär hälften av publikationerna i Miscellanea-samlingarna är på tyska, en tredjedel på latin och något över 10 procent på franska. Därtill finns det svensk- och engelskspråkiga publikationer.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Böcker
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Europa Nordiska länderna Finland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen