Minister Carl Enckells kartsamling

Samlingens material i formatet

Analog

Minister Carl Enckells (1876–1959) kartsamling bildades vid samma tid som Ålandsfrågan behandlades i Nationernas förbunds råd 1920–1921, när minister Enckell

Beskrivning av samling

Minister Carl Enckells (1876–1959) kartsamling bildades vid samma tid som Ålandsfrågan behandlades i Nationernas förbunds råd 1920–1921, när minister Enckell var ordförande för Finlands delegation. 

I kartsamlingen ingår kartor som beskriver hur Finlands kartbild utvecklats från 1400-talet fram till 1800. I samlingen finns även kartor över Norden, norra polarregionerna, Baltikum och Ryssland.

Samlingen innehåller cirka 600 tryckta lösbladskartor som ursprungligen hade publicerats i olika kartverk.

Samlingsspråk

Materialtyp

Kartor

Accessionsstatus

Avslutad

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen

Ämnesområden