Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Minister Carl Enckells (1876–1959) kartsamling bildades vid samma tid som Ålandsfrågan behandlades i Nationernas förbunds råd 1920–1921, när minister Enckell var ordförande för Finlands delegation. 

I kartsamlingen ingår kartor som beskriver hur Finlands kartbild utvecklats från 1400-talet fram till 1800. I samlingen finns även kartor över Norden, norra polarregionerna, Baltikum och Ryssland.

Samlingen innehåller cirka 600 tryckta lösbladskartor som ursprungligen hade publicerats i olika kartverk.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingen har endast delvis katalogiserats i Helka-databasen.

Carl Enckells eget handskrivna kartotek över kartorna i samlingen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Kartor
Signum
Enckell
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
Index terms: 
Nyckelord