Mathias Weckströms samling

Samlingens material i formatet

Analog

Samlingen innehåller teaterprogram samt program och affischer för andra nöjestillställningar från 1800-talet.

Beskrivning av samling

Samlingen innehåller teaterprogram samt program och affischer för andra nöjestillställningar från 1800-talet. Bland affischerna finns det rara illustrerade affischer från föreställningar som utländska gästande sällskap har hållit i Finland, till exempel akrobater, lindansare och trollkonstnärer. I Helsingfors har föreställningarna hållits på bl.a. Svenska teatern, Tivoliteatern (Parkteatern) och Arkadiateatern. Samlingen har samlats av posttjänstemannen Mathias Weckström (1803–1873).

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nya tiden (från sekelskiftet 1700/1800 till 1900)