Ljudinspelningar på nätet

Samlingens material i formatet

Digital

Samlingen med ljudinspelningar på nätet utökas inom ramen för lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial.

Beskrivning av samling

Samlingen med ljudinspelningar på nätet utökas inom ramen för lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial. Nätmaterialet utökas genom insamling från internet med hjälp av program samt med materialöverlåtelser från nätutgivare. Det material som samlats med hjälp av program sparas i Finländska webbarkivet och det material som erhållits genom överlåtelser sparas i Varia-tjänsten. Båda tjänsterna kan användas på dataterminaler för kulturmaterial.

Materialtyp

musikinspelningar
nätmaterial

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Finland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

På dataterminaler för friexemplar i digitalt format