Lithuanica

Samlingens material i formatet

Analog

Lithuanica-samlingen innehåller litauiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i det ryska rikets område åren 1828–1917.

Beskrivning av samling

Lithuanica-samlingen innehåller litauiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i det ryska rikets område åren 1828–1917.

Samlingen omfattar 600 publikationstitlar litauisk litteratur av vilka knappt 400 är monografier och resten tidskrifter och tidningar. Tidningarnas årgångar är inte fullständiga.

Största delen av samlingens litteratur, cirka 200 publikationer, har tryckts åren 1904–1917. 

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Östeuropa Ryssland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen