Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Lithuanica-samlingen innehåller litauiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i det ryska rikets område åren 1828–1917.

Samlingen omfattar 600 publikationstitlar litauisk litteratur av vilka knappt 400 är monografier och resten tidskrifter och tidningar. Tidningarnas årgångar är inte fullständiga.

Största delen av samlingens litteratur, cirka 200 publikationer, har tryckts åren 1904–1917. 

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
Ett alfabetiskt kortregister finns i specialläsesalen.
En lista över litauiska tidningar finns digitaliserad i Doria (se länken).
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck
Signum
H Lit.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord