Lettonica

Samlingens material i formatet

Analog

Lettonica-samlingen innehåller lettiskspråkig litteratur som erhållits som friexemplar och som har tryckts åren 1828–1917.

Beskrivning av samling

Lettonica-samlingen innehåller lettiskspråkig litteratur som erhållits som friexemplar och som har tryckts åren 1828–1917.

Samlingen omfattar drygt 10 000 publikationstitlar av vilka 7 200 är böcker. Boksamlingen innehåller skönlitteratur, barnböcker, naturvetenskaplig och humanistisk litteratur samt andlig litteratur.

I samlingen finns cirka 200 publikationstitlar tidningar och tidskrifter. I samlingen ingår ett stort antal småtryck.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Östeuropa

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen