Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Lapponica-samlingen är källmaterial för sameforskning. Den innehåller böcker och andra tryckalster, totalt  1 302 publikationstitlar. Samlingen startades av Jakob Fellman som var präst i Utsjoki och Enare på 1820- och 1830-talen. Samlingens innehåll är "Lappland i ett tidigt skede och samerna" och den tillhandahåller material för historieforskning, traditionsvetenskap, språkvetenskap och bokhistoria. I samlingen ingår bland annat ABC-böcker, almanackor, bibelöversättningar och annan religiös litteratur, grammatikböcker, ordböcker och skönlitteratur. Det äldsta verket i samlingen är Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalis från 1567.  I samlingen ingår utöver böcker även tryckalster, som politiska proklamationer, kartor, lagtexter och till och med tryckta spelkort för bibelstudier.

År 1920 donerade Julia Fellman Lapponica-samlingen till Finsk-Ugriska Sällskapet, som donerade den till Nationalbiblioteket 2009. I samlingen har också ingått ett litet antal handskrifter, som finns på Nationalbiblioteket.

Katalog/referensdatabas
  • Bibliografi som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Bibliografi:
Capdeville, Sophie, Le fonds Lapponica des Fellman: catálogue raisonné. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 239. Helsinki 2001.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
Materialtyp
  • Böcker
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck
  • Kartor
Signum
H Lapponica
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord
  • Lappi