Lapponica

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Lapponica-samlingen är källmaterial för sameforskning. Den innehåller böcker och andra tryckalster, totalt  1 302 publikationstitlar.

Beskrivning av samling

Lapponica-samlingen är källmaterial för sameforskning. Den innehåller böcker och andra tryckalster, totalt  1 302 publikationstitlar. Samlingen startades av Jakob Fellman som var präst i Utsjoki och Enare på 1820- och 1830-talen. Samlingens innehåll är "Lappland i ett tidigt skede och samerna" och den tillhandahåller material för historieforskning, traditionsvetenskap, språkvetenskap och bokhistoria. I samlingen ingår bland annat ABC-böcker, almanackor, bibelöversättningar och annan religiös litteratur, grammatikböcker, ordböcker och skönlitteratur. Det äldsta verket i samlingen är Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalis från 1567.  I samlingen ingår utöver böcker även tryckalster, som politiska proklamationer, kartor, lagtexter och till och med tryckta spelkort för bibelstudier.

År 1920 donerade Julia Fellman Lapponica-samlingen till Finsk-Ugriska Sällskapet, som donerade den till Nationalbiblioteket 2009. I samlingen har också ingått ett litet antal handskrifter, som finns på Nationalbiblioteket.

Materialtyp

tidskrifter
Kartor
Böcker
Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Europa Nordiska länderna Finland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen