Konsertprogram

Samlingens material i formatet

Analog

Konsert-, opera- och balettprogram från slutet av 1800-talet fram till 1972.

Beskrivning av samling

Konsert-, opera- och balettprogram från slutet av 1800-talet fram till 1972. Körer, symfoni- och kammarorkestrar, blåsorkestrar, folkmusikensembler och jazzorkestrar.  Finländares besök utomlands och utlänningars besök i Finland. Enskilda konstnärer. Tonsättares egna konserter. Konsertbyråers program. Materialet har organiserats per ort och kan sökas utifrån orkesterns eller körens namn. Konsertprogram från och med 1973 finns i gruppen konst i småtryckssamlingen.

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Ämnesområden