Kartsamlingar

Samlingens material i formatet

Analog

I samlingen finns ett omfattande sortiment av utländska historiska kartverk, rullkartor samt geografisk litteratur.

Beskrivning av samling

I samlingen finns ett omfattande sortiment av utländska historiska kartverk, rullkartor samt geografisk litteratur.

De storskaliga kartorna finns i depåbiblioteket. I den öppna samlingen och referensbiblioteken finns kartografiska uppslagsverk, faksimilepublikationer av historiska kartverk samt nya kartverk.

Materialtyp

Kartor

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Ämnesområden