Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I samlingen finns ett omfattande sortiment av utländska historiska kartverk, rullkartor samt geografisk litteratur.

De storskaliga kartorna finns i depåbiblioteket. I den öppna samlingen och referensbiblioteken finns kartografiska uppslagsverk, faksimilepublikationer av historiska kartverk samt nya kartverk.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Kartor
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Index terms: