Japonica

Samlingens material i formatet

Analog

Japonica-samlingen utgörs av flera donationer som erhållits under 1900-talet. Vid bildandet av samlingen har finländska japanologer spelat en viktig roll.

Beskrivning av samling

Japonica-samlingen utgörs av flera donationer som erhållits under 1900-talet. Vid bildandet av samlingen har finländska japanologer spelat en viktig roll. Samlingen omfattar cirka 600 publikationstitlar i 1300 volymer.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Kartor
Böcker
noter och musikalier
Småtryck

Accessionsstatus

Kumulativ

Samlingens omfattning per tidsperiod

1800-talet nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Östasien

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen

Nyckelord