Inkunabelsamlingen

Samlingens material i formatet

Analog

I inkunabelsamlingen ingår majoriteten, cirka 260 av Helsingfors universitetsbiblioteks cirka 420 inkunabler, dvs. böcker tryckta före 1501.

Beskrivning av samling

I inkunabelsamlingen ingår majoriteten, cirka 260 av Helsingfors universitetsbiblioteks cirka 420 inkunabler, dvs. böcker tryckta före 1501. Samlingen har indelats i tre delområden (Ink.-samlingen, Ink. k.-samlingen samt Ink. F-samlingen för folianter). Ungefär en tredjedel av bibliotekets inkunabler ingår i A. E. Nordenskiölds samling. Därtill finns det enskilda exemplar av inkunabler i bibliotekets övriga samlingar. Dessutom har många trycka kyrkliga böcker som användes i Finland under den katolska tiden placerats i handskriftssamlingen. I inkunabelsamlingarna ingår också cirka 20 postinkunabler som är tryckta i början av 1500-talet.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker

Accessionsstatus

Kumulativ

Samlingens omfattning per tidsperiod

antiken medeltiden nya tidens början

Samlingens geografiska omfattning

Europa Området i Mellanöstern

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen