Huvudsamling
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I inkunabelsamlingen ingår majoriteten, cirka 260 av Helsingfors universitetsbiblioteks cirka 420 inkunabler, dvs. böcker tryckta före 1501. Samlingen har indelats i tre delområden (Ink.-samlingen, Ink. k.-samlingen samt Ink. F-samlingen för folianter). Ungefär en tredjedel av bibliotekets inkunabler ingår i A. E. Nordenskiölds samling. Därtill finns det enskilda exemplar av inkunabler i bibliotekets övriga samlingar. Dessutom har många trycka kyrkliga böcker som användes i Finland under den katolska tiden placerats i handskriftssamlingen. I inkunabelsamlingarna ingår också cirka 20 postinkunabler som är tryckta i början av 1500-talet.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Samlingen finns beskriven i Nationalbibliotekets söktjänst.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
Signum
H Ink.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord