Huvudsamling
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Till samlingen tilläggs i första hand publikationer som erhållits i samband med olika donationer, men bland dem finns också friexemplarmaterial från autonomins tid. Samlingens äldsta trycksaker är svenska förordningar och mantalsböcker från 1600-talet medan de nyaste materialen härstammar från 1970-talet. I samlingen ingår stora mängder politiska pamfletter, tal och flygblad, postkort samt olika resereklam och reseguider.

Samlingen är ordnad enligt ämne enligt Universella decimalklassifikationen. Dessutom har en del av materialet bevarats som separata tematiska helheter. Till exempel har småtrycksaker som publicerats i Baltikum och emigrantlitteratur (enligt land) bevarats som en egen grupp, liksom trycksaker från 1600- och 1700-talen.

Samlingen innehåller intressant referensmaterial särskilt för forskning i politisk historia och kulturhistoria.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har inte katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Småtryck
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Index terms: