Humanistiska samlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digital
Digitaliserad
Mikrofilmad

Humanistiska samlingen bildas av inhemsk och utländsk forskningslitteratur inom humaniora.

Beskrivning av samling

Humanistiska samlingen bildas av inhemsk och utländsk forskningslitteratur inom humaniora. De huvudsakliga ämnesområdena är historia, särskilt antikens, medeltidens och början av den nya tidens historia, konstforskning, särskilt litteratur, bildkonst och musik samt filosofi.

Samlingens äldsta del är Finlands mest omfattande mångvetenskapliga samling av utländsk litteratur. Humanistiska samlingen innehåller referens- och facklitteratur från och med 1600. Den har under olika tider utökats med otaliga privata samlingar och den innehåller också material som utkommit på västerländska språk och som man fått från Ryssland som friexemplar. Samlingen innehåller också litteratur inom juridik och samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap.

I samlingen finns utöver böcker och tidskrifter också inhemska och utländska dissertationer, kartor, bildverk och småtryck samt tidningar i ursprunglig form och på mikrofilm.

Materialtyp

tidskrifter
e-material (born-digital)
affischer
Kartor
Handskrifter
Böcker
Bilder
tidningsurklipp
noter och musikalier
Tidningar
handskrifter - kompositioner
nätmaterial

Accessionsstatus

Kontinuerlig