Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Humanistiska samlingens utökande vetenskapliga samling tjänar särskilt humanistisk forskning. Humanistiska samlingen bildas av inhemsk och utländsk litteratur inom humaniora. De huvudsakliga ämnesområdena är historia, särskilt antikens, medeltidens och början av den nya tidens historia, konstforskning, särskilt litteratur, bildkonst och musik samt filosofi.

Samlingens äldsta del är Finlands mest omfattande mångvetenskapliga samling av utländsk litteratur. Humanistiska samlingen innehåller referens- och facklitteratur från och med 1600. Den har under olika tider utökats med otaliga privata samlingar och den innehåller också material som utkommit på västerländska språk och som man fått från Ryssland som friexemplar. Samlingen innehåller också litteratur inom juridik och samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap.

I samlingen finns utöver böcker och tidskrifter också inhemska och utländska dissertationer, kartor, bildverk och småtryck samt tidningar i ursprunglig form och på mikrofilm.

Katalog/referensdatabas
 • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
 • Kortkatalog som upprättats över samlingen
 • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
 • Samlingen har endast delvis katalogiserats
 • Samlingen har inte organiserats
Samlingens material i formatet
 • Analog
 • Digital
 • Digitaliserad
 • Mikrofilmad
Materialtyp
 • Böcker
 • Tidningar
 • Aikakauslehdet
 • Kartor
 • Bilder
 • e-material (born-digital)
 • nätmaterial
 • affischer
 • noter och musikalier
 • tidningsurklipp
 • handskrifter
 • handskrifter - kompositioner