Hotell Kämps notsamling

Samlingens material i formatet

Analog

Hotell Kämps notsamling innehåller noter som hört till repertoaren för salongsorkestrar som uppträdde på Kämp under 1900-talets första årtionden.

Beskrivning av samling

Hotell Kämps notsamling innehåller noter som hört till repertoaren för salongsorkestrar som uppträdde på Kämp under 1900-talets första årtionden.

Notsamlingen är omfattande och internationell. Ungefär en tredjedel av de cirka 4 000 noterna är dansmusik och 700 av dem valser. I samlingen ingår dessutom annan salongsmusik från början av århundradet, som ouvertyrer, operafantasier, konsertstycken och marscher.

Du kan ta del av innehållet i Kämps notsamling med hjälp av Doria-databasen. I databasen finns ett digitaliserat kartotek över notsamlingen och publikationen Hôtel Kämp musikrepertoar. Du kan beställa noter för användning i läsesalen.

Finnvox Studiot donerade notsamlingen till biblioteket 2012.

Materialtyp

arkiv
noter och musikalier

Accessionsstatus

Avslutad