Huvudsamling
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Heikki A. Reenpääs bibliotek är en donationssamling som erhölls av professor Heikki A. Reenpää 2004. Biblioteket omfattar cirka 20 000 verk, i huvudsak äldre finländsk finsk- och svenskspråkig litteratur från 1600- och 1700-talen. Heikki A. Reenpääs bibliotek både fyller luckor i och kompletterar Nationalsamlingen med variantexemplar. Samlingen innehåller rikligt med bl.a. biblar och andra kyrkliga verk, almanackor, lagar, förordningar samt dissertationer vid Kungliga Akademien i Åbo, men också utländska raritetsböcker. Bibliotekets nyare del innehåller färskare inhemsk skönlitteratur.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Beskriven i Helka.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck