Handskriftssamlingens musikmanuskript

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

Musikarkiven ingår i handskriftssamlingen och de omfattar material av finländska och i Finland verksamma kompositörer.

Beskrivning av samling

Musikarkiven ingår i handskriftssamlingen och de omfattar material av finländska och i Finland verksamma kompositörer.

I samlingen finns notmanuskript, utkast och annat arkivmaterial, så som brevväxling, dagböcker,  anteckningar och också material från musikföreningar, -förläggare samt musikforskare.

I handskriftssamlingen finns cirka 500 musikarkiv. Tidsmässigt finns det material från flera århundraden, men fokus ligger på 1900-talets konstmusik.

Samlingens kändaste arkivbildare är bland annat Jean Sibelius, Oskar Merikanto, Armas Launis, Fredrik Pacius, Einojuhani Rautavaara, men det finns också arkiv av samfund, så som Sulasol, Muntra Musikanter och Musiikki-Fazer.

Materialtyp

Handskrifter
handskrifter - kompositioner

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens geografiska omfattning

Nordiska länderna Finland