Handskriftssamlingens bildsamling

Samlingens material i formatet

Analog

Bildmaterialet i Handskriftssamlingens privatarkiv omfattar cirka 20 000 fotografier och negativ.

Bilduppgifterna kan sökas enligt arkivbildare.

Beskrivning av samling

Bildmaterialet i Handskriftssamlingens privatarkiv omfattar cirka 20 000 fotografier och negativ.

Bilduppgifterna kan sökas enligt arkivbildare.

Materialtyp

Bilder

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nya tiden (från sekelskiftet 1700/1800 till 1900)

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen