Handskriftssamling

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

Handskriftssamlingen innehåller privatarkiv med koppling till finländsk lärdoms- och bildningshistoria samt enskilda handskrifter.

Beskrivning av samling

Handskriftssamlingen innehåller privatarkiv med koppling till finländsk lärdoms- och bildningshistoria samt enskilda handskrifter. I privatarkiven finns material av forskare, professorer samt personer verksamma inom konst och kultur. Samfundens arkiv behandlar släkters, herrgårdars samt samfunds arkiv. Det finns sammanlagt ca 900 privatarkiv. Det finns ca 1 000 signum i handskrifter från olika områden och tidsperioder. Samlingen innehåller också handskrifter skrivna på orientaliska språk.  Samlingens historia sträcker sig till arkiven i biblioteket vid Kungliga Akademien i Åbo.

Samlingsspråk

Materialtyp

arkiv
Handskrifter
handskrifter - kompositioner

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen