Glasnost-samlingen

Samlingens material i formatet

Analog

Slaviska bibliotekets Glasnost-samling innehåller 944 publikationstitlar av tidskrifter och tidningar, flygblad och nyhetsbrev.

Beskrivning av samling

Slaviska bibliotekets Glasnost-samling innehåller 944 publikationstitlar av tidskrifter och tidningar, flygblad och nyhetsbrev.

Samlingens publikationer härstammar från den nya pressen under perestrojka- och glasnost-perioden i Sovjetunionen, med vilken avses tryckalster som publicerats av inofficiella rörelser, föreningar, diskussionsklubbar och andelslag.

I samlingen ingår praktiskt taget inget material från perestrojkans tidiga skede, det vill säga från åren 1985–1986. Endast 10 procent av materialet (87 publikationstitlar) är från åren 1987–1989, det vill säga från den styrda perestrojkans tid. 90 procent av materialet (874 publikationstitlar) härstammar från perestrojkans liberala och radikala period, åren 1990–1992.

Samlingens tryckalster omfattar ett vidsträckt geografiskt område från Murmansk till Novosibirsk, men dess kärna består av tidningar och flygblad som tryckts i Leningrad, Moskva och de baltiska länderna. Såväl Slaviska bibliotekets personal som lärare och forskare vid Helsingfors universitet har deltagit i insamlandet av tryckalstren.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Ryssland