Georgica

Samlingens material i formatet

Analog

Georgica-samlingen innehåller georgiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

Beskrivning av samling

Georgica-samlingen innehåller georgiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

Förutom georgisk skönlitteratur (bl.a. Ilia Tšavtšavadze, Grigol Orbeliani, Šota Rustaveli) och georgiska översättningar av europeisk skönlitteratur (bl.a. Aisopos, Cervantes, Defoe, Dumas, Goethe, Molière, Shakespeare, Voltaire) omfattar samlingens drygt 2 000 publikationstitlar andlig litteratur, historia, folkdiktning, grammatikböcker, ordböcker, ekonomiska och politiska publikationer, tidningar och tidskrifter samt diverse småtryck.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Sydasien Ryssland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen

Nyckelord