Huvudsamling
Parent collection
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Filosofen, akademikern Georg Henrik von Wright (1916–2003) donerade sitt vetenskapliga bibliotek och sin korrespondens till biblioteket i augusti 2002. Boksamlingen består i huvudsak av filosofisk litteratur, som utöver allmänna filosofiska översikter och klassiska filosofiska verk inkluderar även fransk- och tyskspråkig filosofisk litteratur och angloamerikansk analytisk filosofi samt ett avsevärt antal verk av Ludwig Wittgenstein och forskningslitteratur som kommenterar hans filosofi. Samlingen omfattar också andra vetenskaper, som matematik, fysik, sociologi och psykologi. I samlingen ingår också ett fåtal raritetsböcker från 1500-talet och framåt.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Över korrespondensen finns specialkatalog nr 665, som finns i specialläsesalen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
Signum
H von Wright
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord