Georg Henrik von Wrights bibliotek

Samlingens material i formatet

Analog

Filosofen, akademikern Georg Henrik von Wright (1916–2003) donerade sitt vetenskapliga bibliotek och sin korrespondens till biblioteket i augusti 2002.

Beskrivning av samling

Filosofen, akademikern Georg Henrik von Wright (1916–2003) donerade sitt vetenskapliga bibliotek och sin korrespondens till biblioteket i augusti 2002. Boksamlingen består i huvudsak av filosofisk litteratur, som utöver allmänna filosofiska översikter och klassiska filosofiska verk inkluderar även fransk- och tyskspråkig filosofisk litteratur och angloamerikansk analytisk filosofi samt ett avsevärt antal verk av Ludwig Wittgenstein och forskningslitteratur som kommenterar hans filosofi. Samlingen omfattar också andra vetenskaper, som matematik, fysik, sociologi och psykologi. I samlingen ingår också ett fåtal raritetsböcker från 1500-talet och framåt.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker

Accessionsstatus

Avslutad

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen

Nyckelord