Furstehuset Radziwills bibliotek

Samlingens material i formatet

Analog

Nationalbibliotekets Radziwill-samling omfattar en del av Njasvizj slotts bibliotek som tillhörde det polsk-litauiska furstehuset Radziwill.

Beskrivning av samling

Nationalbibliotekets Radziwill-samling omfattar en del av Njasvizj slotts bibliotek som tillhörde det polsk-litauiska furstehuset Radziwill. Furstehuset Radziwil hade stort inflytande i Polen och Litauen från och med 1400-talet och fursteätten samlade ett betydande bibliotek i sitt slott Njasvizj. År 1772 flyttades slottets bibliotek till Sankt Petersburgs Kejserliga Vetenskapsakademi, varifrån en del, över 1 200 verk, donerades till Helsingfors 1829.

Furstehuset Radziwills biblioteks- och arkivhelhet infördes 2009 i Unescos register Memory of the World. Utöver i Helsingfors finns det delar av Radziwills bibliotek vid nio andra europeiska bibliotek. Böckerna i samlingen har från första början fördelats på flera olika samlingar i Helsingfors; hittills har cirka 900 av dem identifierats.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

antiken medeltiden nya tidens början

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen