Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Nationalbibliotekets Radziwill-samling omfattar en del av Njasvizj slotts bibliotek som tillhörde det polsk-litauiska furstehuset Radziwill. Furstehuset Radziwil hade stort inflytande i Polen och Litauen från och med 1400-talet och fursteätten samlade ett betydande bibliotek i sitt slott Njasvizj. År 1772 flyttades slottets bibliotek till Sankt Petersburgs Kejserliga Vetenskapsakademi, varifrån en del, över 1 200 verk, donerades till Helsingfors 1829.

Furstehuset Radziwills biblioteks- och arkivhelhet infördes 2009 i Unescos register Memory of the World. Utöver i Helsingfors finns det delar av Radziwills bibliotek vid nio andra europeiska bibliotek. Böckerna i samlingen har från första början fördelats på flera olika samlingar i Helsingfors; hittills har cirka 900 av dem identifierats.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Tryckt katalog:
Collections donated by the Academy of Sciences of St Petersburg to the Alexander University of Finland in 1829: an annotated catalogue / compiled by Sirkka Havu and Irina Lebedeva Helsinki: Helsinki University Library, 1997 (Helsinki University Library Publication No. 61.)

Samlingen har delvis katalogiserats i Helka-databasen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord