Fragmenta membranea -samlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Fragmenta membranea-samlingen innehåller ca 9 300 medeltida pergamentblad.

Beskrivning av samling

Fragmenta membranea-samlingen innehåller ca 9 300 medeltida pergamentblad. Bladen härstammar i regel från liturgiska, teologiska och juridiska böcker som användes under den katolska kyrkans tid. Fragment kommer från cirka 1500 olika böcker, nästan alla på latin. I och med reformationen gick de katolska böckerna småningom ur bruk i Sverige. Från 1540-talet började man binda blad av hållfast pergament på omslagen till fogdens räkenskapsböcker. Räkenskapsböckerna skickades till Stockholm. Till följd av krigsförlusten blev Finland en del av Ryssland 1809, varvid allt handlingsmaterial om Finland återbördades och förvarades i den dåvarande senatens arkiv i Helsingfors. Edward Grönblad inledde på 1840-talet arbetet med att avlägsna pergamentbladen från räkenskapsböckernas omslag. Av bladen bildades en separat samling som flyttades till Helsingfors universitets bibliotek.

Samlingen har digitaliserats och katalogiserats i Fragmenta-databasen. Också fragment som tillsvidare inte identifierats samt tryckta samlingskataloger har digitaliserats.

Samlingsspråk

Materialtyp

Handskrifter
handskrifter - kompositioner
nätmaterial

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

medeltiden nya tidens början

Samlingens geografiska omfattning

Europa Nordiska länderna Finland