Följetonger

Samlingens material i formatet

Analog

Till följetongerna hör noveller och skönlitterära följetonger från 1800-talet som publicerats i tidningar.  Många skönlitterära verk har ursprungligen public

Beskrivning av samling

Till följetongerna hör noveller och skönlitterära följetonger från 1800-talet som publicerats i tidningar.  Många skönlitterära verk har ursprungligen publicerats i tidningar som följetonger eller understreckare.  De tidningar där följetongerna ursprungligen publicerades finns även i det historiska tidningsbiblioteket.

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nya tiden (från sekelskiftet 1700/1800 till 1900)

Ämnesområden