Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Flygblad under vinter- och fortsättningskriget. Med hjälp av flygblad spreds krigspropaganda under finska vinter- och fortsättningskriget 1939–1944 på bägge sidorna av fronten. Detta unika material, som är bundet till sin egen tid, berättar med vilka ord och bilder man i undantagsförhållanden försöker påverka människors attityder och handlingar. Flygbladen spreds i miljontals exemplar, men biblioteket har erhållit ytterst få med stöd av friexemplarslagen. Merparten av flygbladen har samlats vid fronten av privatpersoner och andra aktörer. Flygbladen var redan ursprungligen i dåligt skick, och de är också tillverkade av papper som inte tål förvaring särskilt bra.

I samlingen ingår såväl flygblad som spridits av finländare, tyskar och sovjetmedborgare som flygblad som riktats till dem samt även till svenskar och andra frivilliga. Utöver egentliga flygblad ingår små böcker, tidningar, dagorder och officiella proklamationer. Många språk är representerade: ryska, tyska, svenska, finska, estniska, olonetskarelska och karelska samt andra minoritetsspråk som användes i Sovjetunionen. Till mängden sett innehåller materialet mest flygblad som tryckts i Sovjetunionen och som riktats till finländare.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har inte katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
Materialtyp
  • Småtryck
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord