Flygblad

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

Flygblad under vinter- och fortsättningskriget.

Beskrivning av samling

Flygblad under vinter- och fortsättningskriget. Med hjälp av flygblad spreds krigspropaganda under finska vinter- och fortsättningskriget 1939–1944 på bägge sidorna av fronten. Detta unika material, som är bundet till sin egen tid, berättar med vilka ord och bilder man i undantagsförhållanden försöker påverka människors attityder och handlingar. Flygbladen spreds i miljontals exemplar, men biblioteket har erhållit ytterst få med stöd av friexemplarslagen. Merparten av flygbladen har samlats vid fronten av privatpersoner och andra aktörer. Flygbladen var redan ursprungligen i dåligt skick, och de är också tillverkade av papper som inte tål förvaring särskilt bra.

I samlingen ingår såväl flygblad som spridits av finländare, tyskar och sovjetmedborgare som flygblad som riktats till dem samt även till svenskar och andra frivilliga. Utöver egentliga flygblad ingår små böcker, tidningar, dagorder och officiella proklamationer. Många språk är representerade: ryska, tyska, svenska, finska, estniska, olonetskarelska och karelska samt andra minoritetsspråk som användes i Sovjetunionen. Till mängden sett innehåller materialet mest flygblad som tryckts i Sovjetunionen och som riktats till finländare.

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Som e-material för distansanvändning

Nyckelord