Parent collection
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Nationalbibliotekets Fenno-Ugrica är en digital samling som består av digitaliserat material publicerat på uraliska språk.

Merparten av materialet har digitaliserats ur samlingarna på Rysslands nationalbibliotek 2012–2015 då Nationalbiblioteket genomförde Digitaliseringsprojektet för besläktade språk med bidrag från Konestiftelsen.

I Fenno-Ugrica ingår liviskspråkiga publikationer som digitaliserats vid Institutet för estniska språket samt de separata samlingarna Zingarica och Judaica som har utvecklats inom ramen för Digitaliseringsprojektet för minoritetsspråk som leds av Nationalbiblioteket. En del av materialet har digitaliserats och implementerats i samarbete med Museiverkets arkiv, Finska fornminnesföreningen, Estlands Litteraturmuseum, Kungliga Biblioteket och Kungliga Vitterhetsakademien.

I samlingen ingår olika material som publicerats på 19 uraliska språk (erza, liviska, moksja, šokša, karelska, chanti, mansi, komi-syrjänska, komi-permjakiska, nenetsiska, selkupiska, ängsmari, bergsmari, ingermanländska, vepsiska, karelska, skoltsamiska och udmurtiska) i huvudsak från 1920-, 30- och 40-talet då dessa språks skriftspråk började utvecklas.

Samlingen består av monografier och periodika. Det finns över 1 100 monografier och över 20 000 tidningsnummer i samlingen. Det finns cirka 1 500 sidor handskrifter i samlingen.

Katalog/referensdatabas
 • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Samlingens material i formatet
 • Digital
Materialtyp
 • Böcker
 • Tidningar
 • Aikakauslehdet
 • Småtryck
 • handskrifter
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord
 • obin-ugrilaiset kielet
 • mordvalaiset kielet
 • kominpermjakki
 • komi-syrjääni
 • selkuppi