Fenno-Ugrica

Samlingens material i formatet

Digital

Nationalbibliotekets Fenno-Ugrica är en digital samling som består av digitaliserat material publicerat på uraliska språk.

Beskrivning av samling

Nationalbibliotekets Fenno-Ugrica är en digital samling som består av digitaliserat material publicerat på uraliska språk.

Merparten av materialet har digitaliserats ur samlingarna på Rysslands nationalbibliotek 2012–2015 då Nationalbiblioteket genomförde Digitaliseringsprojektet för besläktade språk med bidrag från Konestiftelsen.

I Fenno-Ugrica ingår liviskspråkiga publikationer som digitaliserats vid Institutet för estniska språket samt de separata samlingarna Zingarica och Judaica som har utvecklats inom ramen för Digitaliseringsprojektet för minoritetsspråk som leds av Nationalbiblioteket. En del av materialet har digitaliserats och implementerats i samarbete med Museiverkets arkiv, Finska fornminnesföreningen, Estlands Litteraturmuseum, Kungliga Biblioteket och Kungliga Vitterhetsakademien.

I samlingen ingår olika material som publicerats på 19 uraliska språk (erza, liviska, moksja, šokša, karelska, chanti, mansi, komi-syrjänska, komi-permjakiska, nenetsiska, selkupiska, ängsmari, bergsmari, ingermanländska, vepsiska, karelska, skoltsamiska och udmurtiska) i huvudsak från 1920-, 30- och 40-talet då dessa språks skriftspråk började utvecklas.

Samlingen består av monografier och periodika. Det finns över 1 100 monografier och över 20 000 tidningsnummer i samlingen. Det finns cirka 1 500 sidor handskrifter i samlingen.

Materialtyp

tidskrifter
Handskrifter
Böcker
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Kumulativ

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Som e-material för distansanvändning