Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I Nationalsamlingens facklitteratur 1810–1972 ingår hela spektret av den facklitteratur och vetenskapliga litteratur som publicerats i Finland under 160 års tid och som erhållits som friexemplar till samlingen. Den omfattar allt från ABC-böcker och läroböcker till dissertationer, från historiker och festskrifter till matriklar, från almanackor och kalendrar till psalmböcker och biblar, från ordböcker och resehandböcker till statistik och officiella publikationer samt allt däremellan. Materialet har indelats i flera hundra grupper enligt område, se underordnade samlingar.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Bibliografi som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingen har till största delen katalogiserats i Nationalbibliotekets sökrtjänst. En del av den äldsta litteraturen (fram till 1977) inklusive platsinformation finns dock endast i kartoteket över Nationalsamlingen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Böcker
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
Nationalsamlingen
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
Index terms: