Huvudsamling
Parent collection
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Estonica-samlingen innehåller en del av den estniskspråkiga litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917. I samlingen placerades sådan estniskspråkig litteratur som en gång i tiden inte ansågs vara viktig för forskningen vid Helsingfors universitet. Den litteratur som ansågs vara viktig katalogiserades och placerades i bibliotekets humanistiska samling.

Till samlingen hör estniska ABC-böcker och läseböcker, almanackor och kalendrar, andlig litteratur, skönlitteratur, sångböcker och olika handböcker, sammanlagt cirka 6 000 volymer, samt 100 årgångar av tidskrifter. Samlingen är systematiskt ordnad.

I samlingen finns dessutom 250 tidningsårgångar, av vilka en del har mikrofilmats. Estlands tidningar från 1918–1940 finns också i mikrofilmdatabasen.

Samlingens andra del, Estonica II, omfattar även litteratur som publicerats under Estlands självständighet, och den består av verk som köpts ur kvarlåtenskapen från föreningen Helsingi Eesti Seltsi.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
Alfabetiskt kortregister i Specialläsesalen och digitaliserat i Doria (se länkarna).
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck