Estonica

Samlingens material i formatet

Analog

Estonica-samlingen innehåller en del av den estniskspråkiga litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828

Beskrivning av samling

Estonica-samlingen innehåller en del av den estniskspråkiga litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917. I samlingen placerades sådan estniskspråkig litteratur som en gång i tiden inte ansågs vara viktig för forskningen vid Helsingfors universitet. Den litteratur som ansågs vara viktig katalogiserades och placerades i bibliotekets humanistiska samling.

Till samlingen hör estniska ABC-böcker och läseböcker, almanackor och kalendrar, andlig litteratur, skönlitteratur, sångböcker och olika handböcker, sammanlagt cirka 6 000 volymer, samt 100 årgångar av tidskrifter. Samlingen är systematiskt ordnad.

I samlingen finns dessutom 250 tidningsårgångar, av vilka en del har mikrofilmats. Estlands tidningar från 1918–1940 finns också i mikrofilmdatabasen.

Samlingens andra del, Estonica II, omfattar även litteratur som publicerats under Estlands självständighet, och den består av verk som köpts ur kvarlåtenskapen från föreningen Helsingi Eesti Seltsi.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Böcker
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Östeuropa

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen