Enskilda handskrifter

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

I handskriftssamlingen finns ca 1 000 signum (s.k. signum-material) av enskilda handskrifter från olika områden och perioder.

Beskrivning av samling

I handskriftssamlingen finns ca 1 000 signum (s.k. signum-material) av enskilda handskrifter från olika områden och perioder. Utöver historiska, teologiska och juridiska handskrifter finns det också mycket material från andra områden. Det finns handskrifter inom bl.a. geografi, botanik, mineralogi och medicin. I samlingen finns också småsamlingar som har tillkommit till följd av forskarnas arbete och i vissa fall innehåller dessa även ursprungligt material.

Samlingsspråk

Materialtyp

Handskrifter

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen